TWEE ORKESTEN IN EEN:

West-Brabants Symfonieorkest

Het Symfonieorkest Jacob Obrecht uit Bergen op Zoom en het Roosendaals Symfonieorkest hadden al een paar jaar intensieve samenwerking en hun succesvolle concerten werden met veel enthousiasme ontvangen. Ze vulden elkaar prachtig aan en het kon dus niet uitblijven: samen één orkest vormen. Per 1 januari 2019 is dit nieuwe orkest een feit: Het West-Brabants Symfonieorkest.

De bezetting is nu perfect in evenwicht en het doel blijft de symfonische muziek. Maar het nieuwe orkest wil ook de muzikale vleugels uitstrekken naar andere vormen en samen met muziekverenigingen, solisten en koren in de regio concerten uitvoeren. Het orkest staat ook een nieuw doel voor ogen: een orkest worden vóór en ín de regio. Een nieuwe naam vol nieuwe inspiratie.

WestBrabants-Symfonieorkest-low-24