Inspiratie uit de natuur

Op 3 juni en 10 juni werden er wederom concerten gegeven door Symfonieorkest XXL, onder leiding van Carlo Nabbe.

De twee symfonieorkesten; het Roosendaals Symfonieorkest en Symfonieorkest Jacob Obrecht uit Bergen op Zoom werkten deze keer weer samen als symfonieorkest XXL. Dankzij deze samenwerking kan er ook grootser werk uitgevoerd worden. Deze keer is dan ook gekozen voor een uitdagend en zeer gevarieerd programma, geïnspireerd door landschappen en de natuur.

Deze inspiratie was zeer goed te horen in Beethovens 6e symfonie, ook wel de “Pastorale” genoemd. Hieruit worden twee delen uitgevoerd. Deel 1 is een allegro: Ontwaken van vrolijke gevoelens bij aankomst op het land en deel 2 is een andante: Scène bij de beek.

Van Mahlers 4e symfonie werd het eerste deel uitgevoerd. In de belletjes van de arrenslee en de twinkelende dwarsfluiten die de indruk wekken van kwetterende vogeltjes, klinkt steeds een kinderlijke verwondering door. Dit thema komt steeds terug en wordt afgewisseld met een vurig en melodieus thema door de strijkers en andere blazersgroepen.

Dit concert werd gecompleteerd met twee tot de verbeelding sprekende stukken van Borodin. De Polovtsian Dances uit de opera Prins Igor. Daarin dagen de vrouwen van de Polovtsen (Russische benaming voor steppevolk) hun mannen uit om te dansen, die kunnen van pure opwinding echter niet meer stoppen….

On the steppes of Central Asia beeldt op idyllische wijze de interactie uit tussen de Russen en de Aziaten in de steppen van de Kaukasus. Bij beide stukken van Borodin klinken bij vlagen de Oosterse klanken en de trappelende hoeven van de paarden en kamelen door.

poster-zomerconcert-2018-final

Foto’s

Recensie

Recensie uit de Bergen op Zoomse Bode van 20 juni 2018

Indrukwekkend concert Symfonieorkest XXL

BERGEN OP ZOOM – Het Bergen op Zooms Symfonieorkest Jacob Obrecht en het Roosendaals Symfonieorkest werken al enige tijd samen aan het uitvoeren van concerten. Die samenwerking levert erg goede resultaten op. De instrumentale bezetting is weer volledig en het orkest voltallig. Concerten worden zowel in Bergen op Zoom als in Roosendaal gegeven en dat levert dubbel plezier op.

De Ontmoetingskerk blijkt keer op keer een goede concertruimte te zijn met een prima akoestiek en een  prettig aandoend interieur. Het is bijna symbolisch om te bedenken, dat het gebouw zelf een voorbeeld is van samengaan van twee kerkgenootschappen (Nederlands Hervormd en Gereformeerd) die tijdenlang hebben bestaan.

Dirigent Carlo Nabbe heeft het aangedurfd om met dit XXL-orkest een veeleisend programma in te studeren. Daarvoor is het nodig, dat het orkest zelfvertrouwen en saamhorigheid aankweekt. Dat is de dirigent wel toevertrouwd, want aan zijn directie is te zien, dat hij de grote lijnen aangeeft, met rustige gebaren dirigeert, heel attent de inzetten aangeeft, maar ook veel aan het orkest zelf toevertrouwt. Dat betekent voor de orkestleden ontspannen spelen en voor bet publiek ontspannen luisteren.

Zo klonk de Pastorale van Beethoven aan het begin feestelijk en romantisch met melodieuze en zekere inzetten van de blazers. In de Steppe van Borodin werd door de strijkers sfeervol gebracht met zijn lang volgehouden flageoletten als rode draad en de Polowetser dansen waren virtuoos en levendig. Een hoogtepunt was de vertolking van het 1e deel van de 4e Symfonie van Mahler. Hier toonde het orkest zich van zijn beste kant en kon het laten zien, hoezeer het zich in de loop van de tijd heeft kunnen ontwikkelen. Het samenspel tussen de diverse instrumentgroepen kwam hier bijzonder goed tot uiting.

Het publiek toonde zich na afloop dankbaar en tevreden en beloonde de muzikanten met een hartelijk ovationeel applaus: een toegift moest en zou er komen. Het is bekend, dat beide orkesten zoekende zijn naar een nauwere samenwerking en deze uitvoering geeft aan, dat dit tot heel mooie resultaten kan leiden.

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

X